استخدام یک باریستای حرفه ای در جهانشهر کرج

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/11/03
توضیحات آگهی

محل: کرج، جهانشهر

به یک باریستای حرفه ای نیاز مندیم…


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/11/03
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

محل: کرج، جهانشهر به یک باریستای حرفه ای نیاز مندیم…

Rating: 5 4 out of 5 based on 190 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با سالن دار نمایش همه
استخدام‌ های البرز نمایش همه