استخدام یک آشپز ماهر دارای گواهینامه در بندرعباس

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/25
توضیحات آگهی

استخدام یک آشپز ماهر دارای گواهینامه با حقوق.عیدی.سنوات.پاداش.بیمه و… در بندرعباس


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/25
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

استخدام یک آشپز ماهر دارای گواهینامه با حقوق.عیدی.سنوات.پاداش.بیمه و… در بندرعباس

Rating: 5 4 out of 5 based on 97 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با آشپز نمایش همه
استخدام‌ های هرمزگان نمایش همه