استخدام در گروه مواد غذایی قلب سبز در اهواز

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/10
توضیحات آگهی

به دو نفر نیروی خانم جهت کار در سبزی مارکت قلب سبز با حقوق و مزایای مکفی نیازمندیم.
آدرس : خیابان وهابی بین هفتم و هشتم کیانپارس


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/10
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به دو نفر نیروی خانم جهت کار در سبزی مارکت قلب سبز با حقوق و مزایای مکفی نیازمندیم. آدرس : خیابان وهابی بین هفتم و هشتم کیانپارس

Rating: 5 4 out of 5 based on 311 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های خوزستان نمایش همه