استخدام در گروه صنعتی Tgh در همدان

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/31
توضیحات آگهی

گروه صنعتی Tgh به منشی و یک خانم جهت انجام امور اداری و یک مدیر جهت امور بازرگانی ٢۵ الی ٣۵ ساله نیازمند است. مجتمع الماس ط سوم واحد ٢٠


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/31
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

گروه صنعتی Tgh به منشی و یک خانم جهت انجام امور اداری و یک مدیر جهت امور بازرگانی ٢۵ الی ٣۵ ساله نیازمند است. مجتمع الماس ط سوم واحد ٢٠

Rating: 5 4 out of 5 based on 195 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با کارشناس بازرگانی نمایش همه
استخدام‌ های همدان نمایش همه