استخدام چند ردیف شغلی در گروه شرکتهای کیاگستر در همدان

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/31
توضیحات آگهی

گروه شرکتهای کیاگستر برای تکمیل کادر یکی از شرکتهای پزشکی زیر مجموعه خود (کیا طب غرب( به یک نفر مسئول فنی با مدرک مهندسی پزشکی و یک نفر مسئول امورمالی و اداری در بیرون از شرکت (خانم یا آقا) با روابط عمومی بالا و تعدادی کارشناس فروش با تجربه و با انگیزه (خانم یا آقا( و یک کارشناس علمی در زمینه ویزیت پزشکان نیازمند است.


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/31
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

گروه شرکتهای کیاگستر برای تکمیل کادر یکی از شرکتهای پزشکی زیر مجموعه خود (کیا طب غرب( به یک نفر مسئول فنی با مدرک مهندسی پزشکی و یک نفر مسئول امورمالی و اداری در بیرون از شرکت (خانم یا آقا) با روابط عمومی بالا و تعدادی کارشناس فروش با تجربه و با انگیزه (خانم یا آقا( […]

Rating: 5 4 out of 5 based on 135 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با کارشناس فروش نمایش همه
استخدام‌ های همدان نمایش همه