استخدام گارسون و کارگر ساده در بوشهر

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/04
توضیحات آگهی

گارسون با سابقه کار …فقط آقا ۲۰تا۲۵ ساله
کارگر ساده ….فقط آقا ۲۰ تا ۳۵ ساله
با حقوق اداره کاری و بیمه


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/04
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

گارسون با سابقه کار …فقط آقا ۲۰تا۲۵ ساله کارگر ساده ….فقط آقا ۲۰ تا ۳۵ ساله با حقوق اداره کاری و بیمه

Rating: 5 4 out of 5 based on 182 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با کارگر ساده نمایش همه
استخدام‌ های بوشهر نمایش همه