استخدام کمک اشپز ماهر ، حقوق عالی و بیمه برای یک اداره دولتی در یزد

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/18
توضیحات آگهی

نیازمند کمک اشپز ماهر ، حقوق عالی و بیمه برای یک اداره دولتی


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/18
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

نیازمند کمک اشپز ماهر ، حقوق عالی و بیمه برای یک اداره دولتی

Rating: 5 4 out of 5 based on 170 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با آشپز نمایش همه
استخدام‌ های یزد نمایش همه