استخدام کانون زبان ثنا در شیراز

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/06
توضیحات آگهی

استخدام کانون زبان ثنا در شیراز
کانون زبان ثنا در شیراز به مربی جهت واحد برادران و خواهران نیازمند است. ساعت تماس ۸/۳۰ الی ۱۱/۳۰
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل نمایند.


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/06
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

استخدام کانون زبان ثنا در شیراز کانون زبان ثنا در شیراز به مربی جهت واحد برادران و خواهران نیازمند است. ساعت تماس ۸/۳۰ الی ۱۱/۳۰ متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل نمایند.

Rating: 5 4 out of 5 based on 292 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با زبان خارجه نمایش همه
استخدام‌ های فارس نمایش همه