استخدام کارگر کارواش ماهرجهت کار در کارواشی در اصفهان

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/01
توضیحات آگهی

به یک کارگر کارواش ماهرجهت کار در کارواشی واقع در ابتدای اتوبان ذوب اهن قبل از زندان مرکزی دستگرد نیازمندیم


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/01
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به یک کارگر کارواش ماهرجهت کار در کارواشی واقع در ابتدای اتوبان ذوب اهن قبل از زندان مرکزی دستگرد نیازمندیم

Rating: 5 4 out of 5 based on 103 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با کارگر ساده نمایش همه
استخدام‌ های اصفهان نمایش همه