استخدام کارگر ساده در کارگاه انگشترسازی در تبریز

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/05
توضیحات آگهی

استخدام یک نفر کارگر ساده برای کار در کارگاه انگشتر سازی (برای تمیز کاری)نیازمندیم.شرایط دست مزد کنتراتی میباشد.
برای هر انگشتر ۵۰۰تومان میباشد.لطفا هر کسی مایل به کار میباشد.


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/05
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

استخدام یک نفر کارگر ساده برای کار در کارگاه انگشتر سازی (برای تمیز کاری)نیازمندیم.شرایط دست مزد کنتراتی میباشد. برای هر انگشتر ۵۰۰تومان میباشد.لطفا هر کسی مایل به کار میباشد.

Rating: 5 4 out of 5 based on 108 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با کارگر ساده نمایش همه
استخدام‌ های آذربایجان شرقی نمایش همه