استخدام کارگر ساده جهت کار کامپوزیت و کارگاه تابلو سازی در اهواز

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/18
توضیحات آگهی

به یک کارگر ساده جهت کار کامپوزیت و کارگاه تابلو سازی نیازمندیم
لطفا پیام ندین فقط تماس


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/18
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به یک کارگر ساده جهت کار کامپوزیت و کارگاه تابلو سازی نیازمندیم لطفا پیام ندین فقط تماس

Rating: 5 4 out of 5 based on 366 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با کارگر ساده نمایش همه
استخدام‌ های خوزستان نمایش همه