استخدام کارگر جهت کار در ماهی و میگو فروشی در ایلام

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/28
توضیحات آگهی

به یک کارگر زرنگ که بلدباشه ماهی تمیزکنه نیازمندیم جهت مغازه که تاچندروزدیگرافتتاح میشود ایلام خیابان طالقانی روبروی بانک مسکن ماهی ومیگو هندیجان باحقوق عالی.کارگرآقاباشه


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/28
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به یک کارگر زرنگ که بلدباشه ماهی تمیزکنه نیازمندیم جهت مغازه که تاچندروزدیگرافتتاح میشود ایلام خیابان طالقانی روبروی بانک مسکن ماهی ومیگو هندیجان باحقوق عالی.کارگرآقاباشه

Rating: 5 4 out of 5 based on 249 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با کارگر ساده نمایش همه
استخدام‌ های ایلام نمایش همه