استخدام کارگر جهت نصب و راه اندازی آسانسور در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
نوع همکاری:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/17
توضیحات آگهی

کارگر ساده یا نیمه ماهر در محدوده شرق تهران .جهت نصب و راه اندازی آسانسور .آموزش بهمراه حقوق روزانه ساعت کاری ۹ ال ۵ عصر .تماس تا ۱ هفته پس از ثبت آگهی


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/17
به اشتراک بگذارید