استخدام کارگر جهت بستنی فروشی در بهمنی برای شیفت بعدازظهر در بوشهر

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/13
توضیحات آگهی

به یک کارگر جهت بستنی فروشی در بهمنی برای شیفت بعدازظهر از ساعت ۴/۵ تا ۱۲شب نیازمندیم. حقوق سیصد و هشتاد
مشخصات خود را واتساپ تلگرام یا مسیج کنین


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/13
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به یک کارگر جهت بستنی فروشی در بهمنی برای شیفت بعدازظهر از ساعت ۴/۵ تا ۱۲شب نیازمندیم. حقوق سیصد و هشتاد مشخصات خود را واتساپ تلگرام یا مسیج کنین

Rating: 5 4 out of 5 based on 308 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با کارگر ساده نمایش همه
استخدام‌ های بوشهر نمایش همه