استخدام کارگر برای ساندویچی ماهر و ساده و پیک موتوری با موتور در اردبیل

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/18
توضیحات آگهی

کارگر برای ساندویچی ماهر و ساده و پیک موتوری با موتور
آدرس : حافظ


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/18
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

کارگر برای ساندویچی ماهر و ساده و پیک موتوری با موتور آدرس : حافظ

Rating: 5 4 out of 5 based on 391 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با پیک موتوری نمایش همه
استخدام‌ های اردبیل نمایش همه