استخدام کارپرداز با وسیله نقلیه در اصفهان

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/03
توضیحات آگهی

** استخدام کارپرداز**
داشتن گواهینامه موتور و وسیله نقلیه موتور الزامی است.


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/03
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

** استخدام کارپرداز** داشتن گواهینامه موتور و وسیله نقلیه موتور الزامی است.

Rating: 5 4 out of 5 based on 151 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با استخدام کارپرداز نمایش همه
استخدام‌ های اصفهان نمایش همه