استخدام کارشناس یا کارشناس ارشد بهداشت موادغذایی در همدان

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/18
توضیحات آگهی

به یک کارشناس یا کارشناس ارشد بهداشت موادغذایی جهت کار در پخش کنترل کمی و کیفی موادغذایی آزمایشگاه در همدان نیازمندیم.


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/18
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به یک کارشناس یا کارشناس ارشد بهداشت موادغذایی جهت کار در پخش کنترل کمی و کیفی موادغذایی آزمایشگاه در همدان نیازمندیم.

Rating: 5 4 out of 5 based on 252 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های همدان نمایش همه