استخدام کارشناس مکانیک یا تأسیسات جهت فروش سیستم تأسیسات در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/23
توضیحات آگهی

کارشناس مکانیک یا تأسیسات جهت فروش سیستم های تأسیسات مکانیکی ساختمان نیازمندیم.
جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/23
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

کارشناس مکانیک یا تأسیسات جهت فروش سیستم های تأسیسات مکانیکی ساختمان نیازمندیم. جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

Rating: 5 4 out of 5 based on 69 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با تاسیسات و ساختمان نمایش همه
استخدام‌ های تهران نمایش همه