استخدام کارشناس مسلط بر مطالعات هیدرولوژی و هواشناسی در کرج

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/03
توضیحات آگهی

به کارشناس مسلط بر مطالعات هیدرولوژی و هواشناسی نیازمندیم


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/03
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به کارشناس مسلط بر مطالعات هیدرولوژی و هواشناسی نیازمندیم

Rating: 5 4 out of 5 based on 51 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های البرز نمایش همه