استخدام کارشناس فروش در امور فروش و بازاریابی مرتبط با تبلیغات در اهواز

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/02
توضیحات آگهی

استخـــــــــــــــــــدام کـــــــــــــــــــــــــــارشناس فــــــــــــــــــــــــروش ((خانم))
با سابقه کار در امور فروش و بازاریابی مرتبط با تبلیغات
مــــــــــــدرک تحصیـــلی حــــــــــداقل کـــــــــاردانی بـــــــــــــــــه بـــــــــالا


تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/02
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

استخـــــــــــــــــــدام کـــــــــــــــــــــــــــارشناس فــــــــــــــــــــــــروش ((خانم)) با سابقه کار در امور فروش و بازاریابی مرتبط با تبلیغات مــــــــــــدرک تحصیـــلی حــــــــــداقل کـــــــــاردانی بـــــــــــــــــه بـــــــــالا

Rating: 5 4 out of 5 based on 111 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با بازاریاب نمایش همه
استخدام‌ های خوزستان نمایش همه