استخدام کارشناس فروش خانم در شیرینی فروشی پدیده در کرمانشاه

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/28
توضیحات آگهی

استخدام کارشناس فروش خانم در شیرینی فروشی پدیده
شرایط مورد نظر :
مدرک تحصیلی مرتبط در اولویت می باشد
ترجیحا داری سابقه کار مرتبط
داری روحیه و انگیزه و همکاری در کارگروهی


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/28
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

استخدام کارشناس فروش خانم در شیرینی فروشی پدیده شرایط مورد نظر : مدرک تحصیلی مرتبط در اولویت می باشد ترجیحا داری سابقه کار مرتبط داری روحیه و انگیزه و همکاری در کارگروهی

Rating: 5 4 out of 5 based on 253 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با کارشناس فروش نمایش همه
استخدام‌ های کرمانشاه نمایش همه