استخدام کارشناس فروش جهت فروش تجهیزات دندانپزشکی در بوشهر

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/07
توضیحات آگهی

کارشناس فروش جهت فروش تجهیزات دندانپزشکى


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/07
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

کارشناس فروش جهت فروش تجهیزات دندانپزشکى

Rating: 5 4 out of 5 based on 296 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با کارشناس فروش نمایش همه
استخدام‌ های بوشهر نمایش همه