استخدام کارشناس صنایع/کارشناس منابع انسانی در بندرعباس

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/25
توضیحات آگهی

شرکت پخش سراسری بانی چاو ایرانیان (کاله)، در نظر دارد تعدادی از جوانان جویای کار و فعال را مطابق شرایط استخدام نماید. از داوطلبین درخواست می گردد جهت مصاحبه حضوری به آدرس ذیل مراجعه نمائید:
بندرعباس سیرجان، شهرک صنعتی شماره ٢، خیابان فرهنگ، شرکت کاله


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/25
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

شرکت پخش سراسری بانی چاو ایرانیان (کاله)، در نظر دارد تعدادی از جوانان جویای کار و فعال را مطابق شرایط استخدام نماید. از داوطلبین درخواست می گردد جهت مصاحبه حضوری به آدرس ذیل مراجعه نمائید: بندرعباس سیرجان، شهرک صنعتی شماره ٢، خیابان فرهنگ، شرکت کاله

Rating: 5 4 out of 5 based on 299 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با مهندس صنایع نمایش همه
استخدام‌ های هرمزگان نمایش همه