استخدام کارشناس روابط عمومی – شرکت تجارت پاد در شیراز

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/05
توضیحات آگهی

استخدام کارشناس روابط عمومی – شرکت تجارت پاد در شیراز
به کارشناس روابط عمومی در شرکت تجارت پاد در شیراز نیازمندیم.

با ساعت کاری ۷/۳۰ الی ۱۶
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل نمایند.


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/05
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

استخدام کارشناس روابط عمومی – شرکت تجارت پاد در شیراز به کارشناس روابط عمومی در شرکت تجارت پاد در شیراز نیازمندیم. با ساعت کاری ۷/۳۰ الی ۱۶ متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل نمایند.

Rating: 5 4 out of 5 based on 397 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های فارس نمایش همه