استخدام کارشناس در قم

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/11
توضیحات آگهی

محل: قم، جمهوری

متقاضیان میتوانند جهت گزینش و انجام مصاحبه عدد ۵۲ را به سامانه ۵۰۰۰۱۳۱۰۹۹ ارسال نمایند.


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/11
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

محل: قم، جمهوری متقاضیان میتوانند جهت گزینش و انجام مصاحبه عدد ۵۲ را به سامانه ۵۰۰۰۱۳۱۰۹۹ ارسال نمایند.

Rating: 5 4 out of 5 based on 304 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با کارشناس فروش نمایش همه
استخدام‌ های قم نمایش همه