استخدام کارشناس بهداشت محیط یا حشره شناسی ترجیحا خانم در کرج

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/07
توضیحات آگهی

یک نفر کارشناس بهداشت محیط یا حشره شناسی ترجیحا خانم .


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/07
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

یک نفر کارشناس بهداشت محیط یا حشره شناسی ترجیحا خانم .

Rating: 5 4 out of 5 based on 116 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های البرز نمایش همه