استخدام شرکت محصولات بدون قند و رژیمی کامور در استان لرستان

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/01
توضیحات آگهی

به یک نفر کارشناس ارشد صنایع غذایی خانم جهت نماینده علمی شرکت محصولات بدون قند و رژیمی کامور در استان لرستان با حقوق ماهانه ثابت نیازمندیم
فقط از طریق تماس پاسخگو هستیم


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/01
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به یک نفر کارشناس ارشد صنایع غذایی خانم جهت نماینده علمی شرکت محصولات بدون قند و رژیمی کامور در استان لرستان با حقوق ماهانه ثابت نیازمندیم فقط از طریق تماس پاسخگو هستیم

Rating: 5 4 out of 5 based on 254 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با مهندس صنایع نمایش همه
استخدام‌ های لرستان نمایش همه