استخدام کارشناس ارشد حسابداري ورئيس حسابداري مديريت و بودجه در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/01
توضیحات آگهی

استخدام کارشناس ارشد حسابداري رئيس حسابداري مديريت و بودجه
کارشناس حسابداري
کارشناس كامپيوتر کارشناس سخت افزار


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/01
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

استخدام کارشناس ارشد حسابداري رئيس حسابداري مديريت و بودجه کارشناس حسابداري کارشناس كامپيوتر کارشناس سخت افزار

Rating: 5 4 out of 5 based on 102 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با حسابدار نمایش همه
استخدام‌ های تهران نمایش همه