استخدام کارشناس آموزش

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز:
نوع همکاری:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/31
توضیحات آگهی

نیازسنجی آموزشی
برنامه‌ریزی آموزشی
اجرای دوره‌های آموزشی
ارزیابی اثربخشی آموزش
برگزاری دوره‌های آموزشی درون سازمانی


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/31
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

نیازسنجی آموزشی برنامه‌ریزی آموزشی اجرای دوره‌های آموزشی ارزیابی اثربخشی آموزش برگزاری دوره‌های آموزشی درون سازمانی

Rating: 5 4 out of 5 based on 232 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با ICDL نمایش همه
استخدام‌ های خوزستان نمایش همه