استخدام کارشناس آمار آقا مسلط به گزارشگیری در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
نوع همکاری:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/31
توضیحات آگهی

استخدام کارشناس آمار آقا
آشنا با مفاهیم آماری و مسلط به گزارشگیری از SQL Server SSRS SSIS و ساخت ETL
بصورت تمام وقت


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/31
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

استخدام کارشناس آمار آقا آشنا با مفاهیم آماری و مسلط به گزارشگیری از SQL Server SSRS SSIS و ساخت ETL بصورت تمام وقت

Rating: 5 4 out of 5 based on 76 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با کارشناس آمار نمایش همه
استخدام‌ های تهران نمایش همه