استخدام کارشناس آزمایشگاه و کنترل کیفی در اهواز

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
نوع همکاری:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/12/20
توضیحات آگهی

به کارشناس آزمایشگاه آشنا با کار کنترل کیفی ازمایشگاه و وسایل آزمایشگاه تشخیص طبی پزشکی با مهارت کافی نیازمندیم وبا حقوق کافی و به صورت پاره وقت.
و کارشناس علوم ازمایشگاهی وارد به انجام آزمایشات هورمونی با حقوق عالی نیازمندیم.


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/12/20
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به کارشناس آزمایشگاه آشنا با کار کنترل کیفی ازمایشگاه و وسایل آزمایشگاه تشخیص طبی پزشکی با مهارت کافی نیازمندیم وبا حقوق کافی و به صورت پاره وقت. و کارشناس علوم ازمایشگاهی وارد به انجام آزمایشات هورمونی با حقوق عالی نیازمندیم.

Rating: 5 4 out of 5 based on 662 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های خوزستان نمایش همه