استخدام کاردان یا کارشناس علوم آزمایشگاهی جهت آزمایشگاه یک درمانگاه در کرج

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/28
توضیحات آگهی

کاردان یا کارشناس علوم آزمایشگاهی جهت آزمایشگاه یک درمانگاه واقع در شهرک وحدت. ترجیحا خانم. شیفت صبح


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/28
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

کاردان یا کارشناس علوم آزمایشگاهی جهت آزمایشگاه یک درمانگاه واقع در شهرک وحدت. ترجیحا خانم. شیفت صبح

Rating: 5 4 out of 5 based on 208 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های البرز نمایش همه