استخدام کاردان یا کارشناس علوم آزمایشگاهیآزمایشگاه شفاء در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/06
توضیحات آگهی

استخدام آزمایشگاه شفاء در تهران
به کاردان یا کارشناس علوم آزمایشگاهی جهت شیفت صبح و عصر در آزمایشگاه شفاء در تهران نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل نمایند.


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/06
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

استخدام آزمایشگاه شفاء در تهران به کاردان یا کارشناس علوم آزمایشگاهی جهت شیفت صبح و عصر در آزمایشگاه شفاء در تهران نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل نمایند.

Rating: 5 4 out of 5 based on 107 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های تهران نمایش همه