استخدام کاردان مامایی و هوشبری و تکنسین اتاق عمل و کاشت مو در اهواز

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/01
توضیحات آگهی

استخدام تعدادی خانم با مدرک کاردان مامایی و هوشبری و تکنسین اتاق عمل و تکنسین کاشت مو و علوم ازمایشگاهی لطفا فقط مشخصاتتان را پیام دهید .مدیر الهایی

محل: اهواز، زیتون کارمندی


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/01
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

استخدام تعدادی خانم با مدرک کاردان مامایی و هوشبری و تکنسین اتاق عمل و تکنسین کاشت مو و علوم ازمایشگاهی لطفا فقط مشخصاتتان را پیام دهید .مدیر الهایی محل: اهواز، زیتون کارمندی

Rating: 5 4 out of 5 based on 484 ratings.
دیدگاه کاربران

/p>

استخدام‌ های مرتبط با تکنسین اتاق عمل نمایش همه
استخدام‌ های خوزستان نمایش همه