استخدام کارآموز رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات در یزد

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/25
توضیحات آگهی

به تعدادی کارآموز رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات جهت انجام خدمات کامپیوتری در سازمانهای دولتی نیازمندیم.
ترجیحا مرد
در ضمن فقط کارآموزی می باشد و حقوق ناچیزی در نظر گرفته میشود.


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/25
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به تعدادی کارآموز رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات جهت انجام خدمات کامپیوتری در سازمانهای دولتی نیازمندیم. ترجیحا مرد در ضمن فقط کارآموزی می باشد و حقوق ناچیزی در نظر گرفته میشود.

Rating: 5 4 out of 5 based on 623 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های یزد نمایش همه