استخدام کادر خدماتی در اهواز

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/12/21
توضیحات آگهی

یک شرکت خدماتی ب منظور تکمیل کاذر خوذ به تعدادی خانم در مناطق کیانشهر ،کمپلو،کیان آباد،کوروش،با هنر، سپیدار ،زیتون کارمندی و زیتون کارگری نیازمند است.


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/12/21
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

یک شرکت خدماتی ب منظور تکمیل کاذر خوذ به تعدادی خانم در مناطق کیانشهر ،کمپلو،کیان آباد،کوروش،با هنر، سپیدار ،زیتون کارمندی و زیتون کارگری نیازمند است.

Rating: 5 4 out of 5 based on 119 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با کارگر خدماتی نمایش همه
استخدام‌ های خوزستان نمایش همه