استخدام چند نفر همکار خانم جهت صندوقداری در زنجان

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/10
توضیحات آگهی

به چند نفر همکار خانم جهت صندوقداری ترجیحاً آشنا به سیستم فروش در یک فروشگاه واقع در زنجان نیازمندیم .


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/10
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به چند نفر همکار خانم جهت صندوقداری ترجیحاً آشنا به سیستم فروش در یک فروشگاه واقع در زنجان نیازمندیم .

Rating: 5 4 out of 5 based on 90 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با کارمند صندوق نمایش همه
استخدام‌ های زنجان نمایش همه