استخدام چند نفر خانم جهت فروشندگی در مزون عروس در آبادان

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/28
توضیحات آگهی

به چند نفر خانم جهت فروشندگی در مزون عروس شادزی واقع در آبادان خ امام کادوس دو طبقه دوم نیازمندیم.
لطفا پیام ندهید. مراجعه حضوری :فقط عصر از ساعت شش تا ده شب


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/28
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به چند نفر خانم جهت فروشندگی در مزون عروس شادزی واقع در آبادان خ امام کادوس دو طبقه دوم نیازمندیم. لطفا پیام ندهید. مراجعه حضوری :فقط عصر از ساعت شش تا ده شب

Rating: 5 4 out of 5 based on 161 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با فروشنده نمایش همه
استخدام‌ های خوزستان نمایش همه