استخدام چند ردیف شغلی در بستنی فروشی در اردبیل

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
نوع همکاری:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/11
توضیحات آگهی

به تعدادی نیروی کار در بستنی فروشی نیازمندیم :
کارگرماهرونیمه ماهر ۱نفر آقا.
کارگرساده ۱نفرآقا.
بازنشسته حسابدار(صندوقدار) ۱نفرآقا.


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/11
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به تعدادی نیروی کار در بستنی فروشی نیازمندیم : کارگرماهرونیمه ماهر ۱نفر آقا. کارگرساده ۱نفرآقا. بازنشسته حسابدار(صندوقدار) ۱نفرآقا.

Rating: 5 4 out of 5 based on 132 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با حسابدار نمایش همه
استخدام‌ های اردبیل نمایش همه