استخدام چند رديف شغلي در شركت نرم افزاري

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/12/19
عنوان شغلمهارت ها و توانمندي هاn
كارشناس ارشد توسعه زيرساختnتسلط كامل به C#.net مفاهيم پايگاه داده و معماري نرم افزار ، تجربه در Frame Work هاي نرم افزاري ، سابقه كاري مرتبط حداقل 5 سالn
مدير پروژهnتسلط كامل به C#.net و تحليل و طراحي سيستمهاي اطلاعاتي SQL Server Development و OOP و Java Script و سابقه مديريت پروژه هاي نرم افزاريn
تحليل گرnUML, OOP تحليل و طراحي سيستم هاي اطلاعاتي / سازمانيn
برنامه نويس نرم افزارnC#.net , SQL Server Devlopment , UML , OOP, Java Scriptn
پشتيباني نرم افزارnآَشنايي با +C#.net, SQL Server Administrator , Networkn
كارشناس ITSMnآَشنايي با استانداردهاي ITIL و نرم افزارهاي ITSM و C#.net, SNMP, Active Directory, WMIn
مدير فروشnداراس سابقه مديريت فروش سيستم هاي اطلاعاتي جامع آشنايي كامل با مفاهيم BPMS توان مذاكره و عقد قراردادn
كارشناس فروشnكارشناس فروش سيستم هاي اطلاعاتي ، توان برگزاري جلسات دمو وپيگيري مشتريانn
توضیحات آگهی

شركت نرم افزاري بر سا نوين راي:
راستخدام چند رديف شغلي در شركت نرم افزارياستخدام چند رديف شغلي در شركت نرم افزاري.
ارسال رزومه درج شده در اطلاعات تماس آگهی.


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/12/19
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

شركت نرم افزاري بر سا نوين راي: راستخدام چند رديف شغلي در شركت نرم افزارياستخدام چند رديف شغلي در شركت نرم افزاري. ارسال رزومه درج شده در اطلاعات تماس آگهی.

Rating: 5 4 out of 5 based on 173 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با برنامه نویس نمایش همه
استخدام‌ های تهران نمایش همه