استخدام چند رديف شغلي در شركت فرآورده‌هاي نفتي

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/12/16
عنوان شغلمهارت‌هاتحصيلاتسابقه كار مرتبط
مدير اجرايي1-تسلط بر مديريت (منابع انساني ، برنامه‌ريزي، قراردادها و خريد و تداركات )n2-آشنايي كامل با زبان انگليسي و Officeحداقل ليسانس مديريت يا مهندسيحداقل 8 سال سابقه كار مرتبط
كارشناسي ارشد بازاريابي و فروش1-تسلط كامل به مذاكرات بازرگاني بين‌الملليn2-تسلط كامل به زبان انگليسيn3-آشنايي با بازارها و مشتريان فرآورده‌هاي نفتيحداقل ليسانس5 سال سابقه فروش در شركت‌هاي نفتي
مسئول تداركات1-آشنايي كامل به امور خريد و پشتيبانيn2-آشنا به زبان انگليسي و نرم‌افزار Officen3- داشتن ضامن معتبرفوق‌ديپلم يا ليسانس فني5 سال
توضیحات آگهی

شركت توليدكننده فرآورده‌هاي نفتي:
ذكر عنوان شغلي درخواستي در بخش Subject ضرورت دارد.


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/12/16
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

شركت توليدكننده فرآورده‌هاي نفتي: ذكر عنوان شغلي درخواستي در بخش Subject ضرورت دارد.

Rating: 5 4 out of 5 based on 165 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با بازاریاب نمایش همه
استخدام‌ های تهران نمایش همه