استخدام چرخ کار و کمک چرخ کار در اهواز

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 8 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/02/30
توضیحات آگهی

استخدام چرخ کار و کمک چرخ کار

نیازمند به چرخ کار و کمک چرخ کار هستیم

لطفآ تماس بفرمایید.


تاریخ انتشار: 8 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/02/30
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

استخدام چرخ کار و کمک چرخ کار نیازمند به چرخ کار و کمک چرخ کار هستیم لطفآ تماس بفرمایید.

Rating: 5 4 out of 5 based on 12 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با خیاط نمایش همه
استخدام‌ های خوزستان نمایش همه