استخدام پیک موتوری در زمینه پخش مرسولات پستی در شیراز

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/08
توضیحات آگهی

به یک پیک موتوری فعال در زمینه پخش مرسولات پستی برای قسمت های معالی اباد تا صدرا نیازمنیم.
از واجدین شرایط درخواست میشود اسم و فامیل و شرح حالی از خودشان را فقط و فقط پیامک کنند.
از تماس خوداری فرمایید.
با شما تماس می گیریم.

محل: شیراز، معالی آباد


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/08
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به یک پیک موتوری فعال در زمینه پخش مرسولات پستی برای قسمت های معالی اباد تا صدرا نیازمنیم. از واجدین شرایط درخواست میشود اسم و فامیل و شرح حالی از خودشان را فقط و فقط پیامک کنند. از تماس خوداری فرمایید. با شما تماس می گیریم. محل: شیراز، معالی آباد

Rating: 5 4 out of 5 based on 224 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با پیک موتوری نمایش همه
استخدام‌ های فارس نمایش همه