استخدام پیتزا زن با تجربه و چند کارگر ساده جهت کار در پیتزا فروشی در یزد

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/31
توضیحات آگهی

به یک پیتزا زن با تجربه نیازمندیم و چند کارگر ساده جهت کار در پیتزا فروشی محدوده خیابان سید گلسرخ با حقوق مکفی نیازمندیم.


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/31
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به یک پیتزا زن با تجربه نیازمندیم و چند کارگر ساده جهت کار در پیتزا فروشی محدوده خیابان سید گلسرخ با حقوق مکفی نیازمندیم.

Rating: 5 4 out of 5 based on 104 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با کارگر ساده نمایش همه
استخدام‌ های یزد نمایش همه