استخدام پزشک عمومی و دندانپزشک در درمانگاه شبانه روزی در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز:
نوع همکاری:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/22
توضیحات آگهی

پزشک عمومی یکشنبه شب و ۵شنبه صبح
دندانپزشک شیفت صبح
در درمانگاه شبانه روزی


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/22
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

پزشک عمومی یکشنبه شب و ۵شنبه صبح دندانپزشک شیفت صبح در درمانگاه شبانه روزی

Rating: 5 4 out of 5 based on 164 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با پزشک نمایش همه
استخدام‌ های تهران نمایش همه