استخدام پزشک آزمایشگاه تشخیص طبی در کرج

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/16
توضیحات آگهی

نیازمند پزشک آزمایشگاه تشخیص طبی دارای مجوز یا واجد شرایط دریافت مجوز


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/16
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

نیازمند پزشک آزمایشگاه تشخیص طبی دارای مجوز یا واجد شرایط دریافت مجوز

Rating: 5 4 out of 5 based on 244 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با پزشک نمایش همه
استخدام‌ های البرز نمایش همه