استخدام پرسشگر تلفنی شیفت عصر در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/09
توضیحات آگهی

استخدام پرسشگر تلفنی در شیفت عصر

مرکز پژوهشهای افکار عمومی دانشگاه تهران اقدام به استخدام پرسشگر تلفنی برای شیفت عصر می نماید. محل حضور همکاران در دفتری نزدیک به میدان توحید خواهد بود. شیفت عصر از ساعت ۱۶ الی ۲۲ بوده و دستمزد در شیفت عصر هر ساعت ۴۲۰۰ تومان می باشد


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/09
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

استخدام پرسشگر تلفنی در شیفت عصر مرکز پژوهشهای افکار عمومی دانشگاه تهران اقدام به استخدام پرسشگر تلفنی برای شیفت عصر می نماید. محل حضور همکاران در دفتری نزدیک به میدان توحید خواهد بود. شیفت عصر از ساعت ۱۶ الی ۲۲ بوده و دستمزد در شیفت عصر هر ساعت ۴۲۰۰ تومان می باشد

Rating: 5 4 out of 5 based on 744 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با منشی نمایش همه
استخدام‌ های تهران نمایش همه