استخدام پرستار کودک روستای اخند شهرستان عسلویه در بوشهر

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/08
توضیحات آگهی

نیازمند پرستار کودک برای نگهداری از کودک در مدرسه (مادر دبیر میباشد و در مدرسه حضور دارد)روزی ۵الی ۶ ساعت ، روزی ۲۵ هزارتومان تقریبا ۲الی ۳ روز در هفته روستای اخند شهرستان عسلویه.


تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/08
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

نیازمند پرستار کودک برای نگهداری از کودک در مدرسه (مادر دبیر میباشد و در مدرسه حضور دارد)روزی ۵الی ۶ ساعت ، روزی ۲۵ هزارتومان تقریبا ۲الی ۳ روز در هفته روستای اخند شهرستان عسلویه.

Rating: 5 4 out of 5 based on 109 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با پرستار نمایش همه
استخدام‌ های بوشهر نمایش همه