استخدام پرستار و مراقب سالمندان و کودک در مشهد

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/17
توضیحات آگهی

خاوران
شرکت اعزام کننده پرستار و مراقب
***استخدام و اعزام پرستار و مراقب سالمندان و کودک***
استخدام و اعزام پرستار و مراقب جهت منازل و بیمارستانها و …
برای کودک و سالمند

پرستاران و مراقبین با تعهد ، مجرب و با اخلاق
لطفا درتلگرام شماره درج شده مشخصات خود را ارسال نمایند تا دراسرع وقت بدون نیاز حضوری و بصورت رایگان ثبت نام گردند.


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/17
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

خاوران شرکت اعزام کننده پرستار و مراقب ***استخدام و اعزام پرستار و مراقب سالمندان و کودک*** استخدام و اعزام پرستار و مراقب جهت منازل و بیمارستانها و … برای کودک و سالمند پرستاران و مراقبین با تعهد ، مجرب و با اخلاق لطفا درتلگرام شماره درج شده مشخصات خود را ارسال نمایند تا دراسرع وقت […]

Rating: 5 4 out of 5 based on 111 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با پرستار نمایش همه
استخدام‌ های خراسان رضوی نمایش همه