استخدام پرستار جهت مراقبت از کودک

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
نوع همکاری:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/19
توضیحات آگهی

محل کار واقع در گروه شهرستان راین می باشد.کار بصورت نیمه وقت میباشد.چنانچه متقاضی بومی گروه باشد حقوق ۲۵۰ تومان و در صورتی که بومی راین باشد ۳۵۰ تومان میباشد.


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/19
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

محل کار واقع در گروه شهرستان راین می باشد.کار بصورت نیمه وقت میباشد.چنانچه متقاضی بومی گروه باشد حقوق ۲۵۰ تومان و در صورتی که بومی راین باشد ۳۵۰ تومان میباشد.

Rating: 5 4 out of 5 based on 198 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با پرستار نمایش همه
استخدام‌ های کرمان نمایش همه